Strona główna > Porady ogrodnicze > Ekologiczna gleba

Ekologiczna gleba

W ogrodnictwie ekologicznym nie jest zalecane gmeranie ziemi. Dlaczego? Gleba to miejsce życia ogromnej ilości układów na bakterii, grzybów, drobnych bezkręgowych zwierząt -między którymi istnieje stabilizacja. Mają one wpływ na jakość ziemi,  są odpowiedzialne za obieg materii organicznej, przekształcając ją w substancje łatwo przyswajalne dla roślin. Poprawiają również jej budowę, zwiększając porowatość. Większość tychże układów żyje we wierzchniej warstwie ziemi. W czasie przekopania jest przemieszczona w głąb podłoża, gdzie ginie,  ponieważ warunki są tam zupełnie odmienne. Stabilizacja zostaje zachwiana, a na jej  odbudowę potrzeba czasu. Gmeranie niszczy też budowę ziemi, nadmiernie ją przesuszając. Z tych głównie powodów wielbiciele  ogrodnictwa ekologicznego przekopują ziemię jak najrzadziej.